Sơn Lót Epoxy EP118

 
Ngày đăng: 10/08/2016 09:14

1. Tổng quan về sơn lót epoxy EP118.

Sơn lót epoxy EP118 là sự kết hợp chuỗi nhựa amid với hạt nhựa epoxy, dùng làm chất kết dính và mau khô với khả năng ngăn ngừa hoàn hảo các hóa chất và nước. EP118 cung cấp khả năng bám dính tuyệt vời trên hầu hết các bề mặt nền bê tông, gỗ, thép….

2. Mục đích sử dụng.

3.Tính chất vật lý sơn lót epoxy EP118.

  • Bề mặt sơn hoàn thiện: Bóng, sáng.
  • Thành phần rắn: Xấp xỉ 28%.
  • Độ phủ lý thuyết: 5,6m²/l với độ dày lớp khô 50µm trên bề mặt láng.
  • Tỉ trọng: 0,9 kg/l.

 

 
Gọi ngay