TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN XÉT NGHIỆM TP.HCM

 
Ngày đăng: 10/08/2016 09:41 | Lượt xem: 989

Công ty TNHH KT CN Sơn Epoxy đã hoàn thành xong 2100m2 sơn phủ epoxy cho Trung tâm xét nghiệm sau 5 ngày làm việc, và sơn phủ epoxy tại đây được làm theo tiêu chuẩn GDP
Hạng Mục: Sơn phủ epoxy Thể Dung Môi Trần- Tường- Nền
Địa Chỉ: 75A, Cao Thắng- Phường 3, Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:(08)38391090

 
Gọi ngay