Xoa Nền bê tông Sika

 
Ngày đăng: 10/08/2016 08:25 | Lượt xem: 611

Các bước xoa nền bê tông Sika được cập nhật trong các hình ảnh dưới đây:

Xoa nền bê tông Sika

Lớp PVC được lót dưới lớp thép để ngăn hơi ẩm

Công đoạn lót tấm nhựa PVC để ngăn thấm ngược rất quan trọng

Công đoạn lót tấm nhựa PVC để ngăn thấm ngược rất quan trọng

Hình ảnh sau khi thi công xong

Hình ảnh sau khi thi công xong


                                                   

 

 

 
 
 

 

 

 
Gọi ngay