Hỗ trợ thanh toán

Thanh toán vào một trong những tài khoản ngân hàng của chúng tôi dưới đây, sau khi thanh toán, vui lòng Liên hệ để xác nhận.

vietcombank 2

VietcomBank
Số tài khoản: 0011004039142
Chủ tk: Nguyễn Văn A
Chi nhánh: P. Đông Hưng Thuận, HCM

techcombank

TechcomBank
Số tài khoản: 0011004039142
Chủ tk: Nguyễn Văn A
Chi nhánh: P. Đông Hưng Thuận, HCM

vietinbank

Vietin Bank
Số tài khoản: 0011004039142
Chủ tk: Nguyễn Văn A
Chi nhánh: P. Đông Hưng Thuận, HCM

agribank

Agri Bank
Số tài khoản: 0011004039142
Chủ tk: Nguyễn Văn A
Chi nhánh: P. Đông Hưng Thuận, HCM