Hỗ trợ thanh toán

Thanh toán vào một trong những tài khoản ngân hàng của chúng tôi dưới đây, sau khi thanh toán, vui lòng Liên hệ để xác nhận.

VietcomBank
Số tài khoản: 0011004039142
Chủ tk: Nguyễn Văn A
Chi nhánh: P. Đông Hưng Thuận, HCM

TechcomBank
Số tài khoản: 0011004039142
Chủ tk: Nguyễn Văn A
Chi nhánh: P. Đông Hưng Thuận, HCM

Vietin Bank
Số tài khoản: 0011004039142
Chủ tk: Nguyễn Văn A
Chi nhánh: P. Đông Hưng Thuận, HCM

Agri Bank
Số tài khoản: 0011004039142
Chủ tk: Nguyễn Văn A
Chi nhánh: P. Đông Hưng Thuận, HCM