Sơn Epoxy Chokwang

 
 1. 1.Khái niệm polyurethane foam CK-UREFOAM hãng sơn Chokwang Hàn Quốc Polyurethane foam là gói sơn hai thành phần bao...
  311 Lượt xem Xem tiếp
 2. 1. Khái niệm sơn epoxy hạt thủy tinh chokwang Sơn epoxy hạt thủy tinh chokwang (CK-EGF#HS) là hai gói sơn epoxy...
  288 Lượt xem Xem tiếp
 3. 1. Khái niệm sơn epoxy chokwang tự san phẳng. Sơn epoxy chokwang tự san phẳng (EPIDECK) là sản phẩm sơn nền...
  373 Lượt xem Xem tiếp
 4. 1. Khái niệm phủ epoxy chokwang Sơn phủ epoxy chokwang (EPIFLOOR) là hai gói sơn epoxy / polyamide có sẵn dung...
  310 Lượt xem Xem tiếp
 5. 1. Tóm tắt Polyurethane ELATANE#3100 Polyurethane ELATANE 3100 là lớp sơn phủ bề mặt polyurethane giúp bảo vệ...
  297 Lượt xem Xem tiếp
 6. 1. Tóm tắt sơn epoxy ELATANE 2060 Sơn epoxy ELATANE 2060 là sản phẩm sơn nhựa polyurethane cho bề mặt tiếp...
  298 Lượt xem Xem tiếp
 7. 1. Khái niệm sơn lót epoxy chokwang Sơn lót epoxy chokwang (EPISOL TILE PRIMER) là hai gói sơn epoxy / polyamide có...
  314 Lượt xem Xem tiếp
 
Gọi ngay