Sơn Epoxy APT

 
 1. 1. Khái quát sơn epoxy Keraseal ADO122. Keraseal ADO122 là hệ thống sơn epoxy hai thành phần không dung môi  tự...
  840 Lượt xem Xem tiếp
 2. 1. Khái quát sơn epoxy tự cân bằng Keraseal ADO40. Keraseal ADO40 là hệ thống sơn phủ sàn epoxy tự cân bằng...
  362 Lượt xem Xem tiếp
 3. 1. Khái quát sơn lót epoxy Primeseal PS60. Primeseal PS60 là sơn lót epoxy gốc dung môi, được thiết kế cho bề...
  776 Lượt xem Xem tiếp
 4. 1. Mô tả sơn epoxy kháng hóa chất KERAGUARD ADG220. KERAGUARD ADG220 là hệ thống sơn phủ epoxy hai thành phần...
  710 Lượt xem Xem tiếp
 5. 1. Khái quát KERAGUARD VR300 kháng hóa chất. KERAGUARD VR300 là hệ thống phủ epoxy vinyl ester với tính năng...
  349 Lượt xem Xem tiếp
 6. 1. Mô tả sơn epoxy chống tĩnh điện KERACOTE EC100 hãng sơn epoxy APT. KERACOTE EC100 là hệ thống sơn epoxy hai...
  314 Lượt xem Xem tiếp
 7. 1.Sơ lược sơn epoxy kháng hóa chất Keraguard ADG70 cho kết cấu thép. Keraguard ADG70 là hệ thống phủ epoxy...
  317 Lượt xem Xem tiếp
 8. 1. Mô tả sơn lót Epoxy Prime seal PS50. Prime seal PS50 là sơn lót epoxy hai thành phần dùng cho bề mặt sàn bê...
  340 Lượt xem Xem tiếp
 9. 1. Mô tả. Keraseal WB20 là hệ thống sơn phủ sàn epoxy gốc nước hai thành phần. Hệ thống phủ được...
  690 Lượt xem Xem tiếp
 10. 1. Khái quát sơn lót epoxy gốc nước WB50. Primeseal WB50 là sơn lót hai thành phần gốc epoxy phân tán trong...
  351 Lượt xem Xem tiếp
 11. 1. Mô tả sơn epoxy chống tĩnh điện Keracote ESP300. Keracote ESP300 là hệ thống sơn epoxy tự cân bằng kiểm...
  303 Lượt xem Xem tiếp
 
Gọi ngay