Sơn Epoxy Tự San Phẳng Gốc Dầu Keraseal ADO40 Hãng Sơn APT Thái Lan

 
Ngày đăng: 10/08/2016 09:10

Keraseal ado 40 sơn tự san phẳng hai thành phần

KERASEAL AD040 Ià hê thống sơn phủ epoxy tự cân bång, không dung môi và phenol giúp bề mặt sơn hoàn thiện.

  • Nhà máy sån xuất thực phẩm và nước giải khát.
  • Nhà máy sån xuất dược phẩm và thiêt bi y tê.
  • Dây truyền lắp ráp và xưỡng sữa chữa
  • Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử
  • Ngành may mặc và dêt nhuôm.
  • Bênh viên và các khu vô trùng. – Các sàn siêu phång.
  • Chiu lực chống mài mòn cao.
  • Kháng hóa chất phổ thông.
  • Bề mặt hoàn thiên bóng, mịn
  • \/ê Sinh và dé dàng Iàm sach. – Nhiêu mâu lựa chon.

Qui cách đóng gói

KERASEAL AD040 dược9 cung cấp theo tiêu chuẩn 23kg / 1 bộ

Thông số kỹ thuật

THONG SÕ KÝ THUÂT

Hàm lượng rắn100%
Ðê dày tối thiểuImm
Thời gian tối thiểu phủ lớp tiêp theo12 hours
Thời gian tối đa phủ lớp tiếp theo72 hours

Tính lượng tiêu thụ mổi lớp với độ dày  2mm

KERASEAL AD040       0.90 kg/m 2

SL sand              2.30 kg/m 2

 

 
Gọi ngay